Inzicht in de dynamiek 

Je weet goed wat er speelt in je (school)organisatie, maar soms zijn er processen waar veel energie in is gaat zitten en die toch niet 'werken' of opleveren waar je op hebt gestuurd. Een organisatieopstelling kan snel inzicht geven in wat er speelt in de onderstroom en biedt mogelijke oplossingsrichtingen.

 

 • onderzoek scenario's bij organisatieveranderingen;
 • ontdek of de juiste persoon op de juiste plek zit;
 • verken een (dreigend) conflict;
 • onderzoek de oorzaken van hoog ziekteverzuim, lage tevredenheid, snel verloop;
 • onderzoek wat er nodig is in het klantcontact of in een klas;

 • onderzoek wat de oorzaak is van teruglopende aanmeldingen;
 • verken het effect van een naamsverandering, een nieuw logo;

 • onderzoek wat er nodig is op het gebied van leiderschap;

 • onderzoek hoe klanten reageren op een veranderend aanbod, een nieuw logo of een naamsverandering;
 • onderzoek welke manier van communiceren effectief is.

 

 

Organisaties kun je zien als een systeem
Net als een groep, familie, team, wijk, vereniging, koor of club is ook een school een systeem. Het heeft deelnemers met verschillende onderlinge relaties. In een organisatie zijn dat jij zelf, je leidinggevende(n), ondergeschikten, collega’s etc.. In het organisatiesysteem kan het lekker lopen als aan drie systemische basisregels is voldaan:

 • als iedereen binnen het systeem erbij mag horen en er geen mensen worden uitgesloten,
 • als geven en nemen in balans is en
 • als iedereen de juiste plek inneemt binnen het systeem.

 

Als aan deze regels niet is voldaan, heeft dat een verstorende invloed op de verhoudingen binnen de organisatie en er ontstaan blokkades in onderliggende dynamiek. 'Het loopt niet', 'er is iets'. Dit is vaak voor alle deelnemers voelbaar en meestal ook voor mensen buiten het systeem zoals klanten, ouders, stakeholders.

De vergelijking met een handbalteam is snel gemaakt. Iedereen heeft een rol en plek er moet samengespeeld worden om met succes te spelen. Het 'werkt' niet als een aanvaller in de verdediging staat of als de aanvoerder niet de leiding neemt, bijvoorbeeld.

 

Soms zijn de oorzaken van het 'gedoe' niet zo eenvoudig te achterhalen en niet op te lossen met teambuilding. Een opstelling kan voor helderheid zorgen. De (eigen rol van) de vraagsteller staat centraal in een vraag die er voor die persoon echt toe doet. Een opstelling kan in de vorm van een-op-een-begeleiding of met representanten (plaatsvervangers) plaatsvinden.

 

Geregeld organiseer ik onderwijsorganisatieopstellingen en systemische workshops rond 'gedoe' op t werk waar je jouw vraag aan de orde kunt stellen.