Begeleiding

Ik vond de Genogram-workshop interessant en prettig. Interessant, want mijn plaats in het heden werd helderder door oefeningen die mijn familieverleden levender maakten. Prettig vanwege de begeleiding van Caroline: rustig, op de achtergrond sturend, verdiepend waar dat gevraagd werd.    Linda Mol, trainer/coach
De eenvoud van de oefeningen en het verrassende en positieve effect ervan neem ik mee uit deze kennismakingsworkshop. Deelnemer workshop familieopstellingen.
Je krijgt op een verbluffende manier inzicht in hoe je ergens zelf in zit en wat je nodig hebt om je plan te kunnen gaan uitvoeren. Het was heel interessant en ik heb er veel aan gehad.    Deelnemer workshop organisatieopstellingen  
  Ik heb deze avond inzicht gekregen in hoe ik er ongewild en onbewust voor zorgde dat ik mijzelf niet serieus nam in de positie die ik bekleed op de afdeling. Het was confronterend te merken dat mijn instelling zodanig was dat ik ook niet serieus genomen kon worden. Door dit inzicht heb ik mijzelf in acht genomen. Als ik het gevoel uit de opstelling herken in mijn dagelijkse doen, neem ik het als signaal om te schakelen naar een constructieve en positieve actie. Het resultaat is fantastisch. De interactie met mijn collega’s en leidinggevenden is er op vooruit gegaan. Een verandering die zoveel meer werkplezier oplevert. Ik ben er echt blij mee.   Mirjam

 

Communicatie 

   Schoolplanontwikkeling

"Caroline heeft in de periode maart 2014 - januari 2015 Metameer, Stichting voor Voortgezet Onderwijs in de Noordelijke Maasvallei, begeleid in de creatie van haar strategisch beleidsplan (schoolplan).

Op basis van een projectplan heeft zij een cruciale rol gespeeld in alle fases van de ontwikkeling. Van de interviews met sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie aan het begin, het schrijven van de eerste teksten en klankborden met de opdrachtgever, tot de opzet, organisatie en het leiden van draagvlak- en herkenningssessies met medewerkers en externen toe. Het heeft geleid tot een plan met een breed draagvlak in- en extern, dat bepalend is voor de koers van Metameer de komende jaren.

Haar deskundigheid, gepaard gaande met een ontwapenende hartelijkheid en empathisch vermogen maakten haar tot een betrokken en constructieve partner in dit traject, dat heeft geleid tot een uitstekend eindresultaat."

 

Harrie Koolen, voorzitter CvB  Metameer Stevensbeek/Boxmeer 

 

  Presentatietraining voor sprekers op info-avonden (i.s.m. Nicoline van der Heijden)

"De presentatietraining had als resultaat dat iedere presentator een verhaal vertelde vanuit zijn persoonlijke verbondenheid met de NSG. Zo kreeg iedere presentatie een eigenheid die paste bij de school en de persoon van de presentator. Van ouders en leerlingen kregen we veel complimenten over het persoonlijke en interactieve karakter. Daar waren we heel blij mee."

 

Hanneke Arpots, rector NSG Groenewoud Nijmegen 

"Caroline heeft met ons het voorlichtingsmateriaal voor de school samengesteld. Ook heeft zij  een imago-onderzoek uitgevoerd en heeft zij meegedacht bij het formuleren en verbeelden van onze kernboodschap. Bij dit alles laat zij op een creatieve en professionele manier zien te beschikken over een breed scala aan vaardigheden op het gebied van communicatie en conceptontwikkeling. Caroline werkt met een doordachte theoretische onderbouwing."

 

Daan Zwaneveld, voorzitter CvB Kalsbeek College, Woerden

 

"Zeer de moeite waard was de presentatie van de uitkomsten van het imago-onderzoek onder leerlingen, ouders en andere stakeholders In en rondom Woerden." Verslag Raad van Toezicht 2012 Kalsbeek College  

"Caroline is deskundig op het vlak van communicatie in het onderwijs, ze weet wat er speelt. Zij is in staat in korte tijd de taal te spreken van de organisatie waar zij voor werkt en maakt op een passende wijze gebruik van haar netwerk. Zij kan zelfstandig een klus van het begin tot het eind goed aanpakken en is zeer correct naar de opdrachtgever over de voortgang van de klus en de te nemen stappen. En Caroline is bijzonder prettig in de samenwerking  rond een opdracht. "

 

Pieter Dijkshoorn, voorzitter CvB CSG De Goudse Waarden, Gouda/ voorzitter bestuur Stichting Perspectief